Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

Archive for the ‘GNOME/ГНОМЕ’ Category

ГНОМЫН орчуулга онлайн орчуулгын системд орлоо

Saturday, January 5th, 2008

ОпенМН холбооны шинэ вэбийн хамгийн чухал сайжруулалтын нэг бол Вэбд суурилсан онлайн орчуулгын систем юм. Өнөөдөр энд ГНОМЕ-н ирээдүйд гарах хамгийн сүүлийн хувилбарын орчуулгын файлуудыг орууллаа. Та бүхэн хуучин вэб дээр бүртгэлтэй байсан бол түүгээрээ нэвтрэн бүртгэлгүй бол шинээр бүртгүүлэн нэвтэрч орчуулга хийх боломжтой. Өргөнөөр оролцон ирэх хувилбарт монгол хэлээ оруулна гэдэгт итгэж байна.
Хэрвээ та ГНОМЕ дэлгэцийн систем хэрэглэдэг бол, түүнийг хамтран хөгжүүлэхийг, монголчлохыг хүсдэг бол орчуулгад идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Таны орчуулсан бичлэг бүр бидний системд хадгалагдан үлдэх бөгөөд дараагийн ГНОМЕ хувилбарт орчуулгад оролцсон хүн бүрийн нэр орчуулагч талбарт бичигдэх болно.