SA: UML 2.0 хэрэгслүүд

Дараагийн лекц UML 2.0 тул хэд хэдэн нээлттэй эх бүхий хэрэгслүүдийг дурдъя. Өмнө дурдсан 2 хэрэгсэл 1.4 стандартаар диаграммаа үүсгэдэг тул тохиромжгүй юм байна. 1. StarUML 2. BOUML 3. Eclipse UML2 Tools 4. Violet UML Editor Лицензийн асуудалгүйгээр төлбөртэй системүүд болох Enterprise Architect, together, rational, objecteering, magicdraw, visio зэргийг ашигладаг Read more…

SA: Lecture 03 – Software architecture design and development

Лекц №3. Гуравдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид том програм хангамжууд зөв байдаг эсэх, ерөнхий програмчлал ба нарийвчилсан програмчлал гэж юу болох энэ 2 програмчлалын хооронд гардаг асуудлууд, алдааны төрөл ба тэдгээрийн үр дагаврыг дүгнэн ярилцлаа.

SA: Practice 01

Эхний дасгалын ажил. МТС-н оюутнууд энэ даалгаварынхаа үргэлжлэлийг гүйцээгээд дараагийн лаб дээрээ хураалгаарай. Харин КТМС-н оюутнууд өмнөх даалгаваруудаа Батзолбоо багшдаа хураалгаарай.

SA: Lecture 02 – What is software architecture?

Лекц №2. Хоёрдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн архитектур гэж юу болох, архитектурч гэж хэн болох талаар ярилцав. Мөн UML зурахдаа дараах програмуудыг татаж авч ашиглаж болно. FUJABA: http://www.se.eecs.uni-kassel.de/fileadmin/se/projects/Fujaba/ ArgoUML: http://argouml.tigris.org/

SA: Lecture 01 – Introduction

Лекц №1. Эхний хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид энэ хичээлийн агуулга, хаана хэзээ хичээллэх, хэрхэн дүгнэх талаар ярилцав. Урьд үзсэн байх ёстой холбоос хичээл буюу “Програм хангамжийн инженерчлэл” хичээлийн програм хангамжийг хөгжүүлэх процессын талаар сэргээн ярилцлаа. Анхаар МТС: Өнгөрсөн баасан гаригт хэлсэнчлэн заагдах хичээлийн агуулгын дараалалд сая би Read more…

Software architecture at CSMS

За КТМС-д мөн програм хангамжийн архитектур хичээлийг орохоор боллоо. Тэгэхээр лекцийн материалуудаа энэ хуудсан дээрээ МУИС ба ТИС гэж ялгахгүйгээр оруулаад явна. Харин дасгалуудыг ажиллаж дууссаны дараа энд тавих болно.