Is MVC a design pattern or an architectural style?

Өнөөдөр Болор агуулга удирдах системээ шинэчилж байгаад MVC-г 2012 оны “Програм хангамжийн архитектур” лекц дээрээ MVC-г дизайн паттерн сэдэв рүү оруулж зааж байснаа саналаа. MVC-н уг үндсийг хөөвөл яах аргагүй дизайн паттерн юм. Гол үзэл санаа нь separation of concern буюу өгөгдөл, өгөгдлийн боловсруулалт, өгөгдлийн дүрслэлийг салгаж хэрэгжүүлэх концепц. Дэлхийн Read more…

Telescoping constructor pattern

Энэ нэрийг хараад зарим хүмүүс огт сонсоогүй байж болно. Нэрийг нь мэдэхгүй ч бүх программистуудын өдөр тутамдаа хэрэглэдэг паттерн. Доорх кодыг харна уу. Ger(int hana) { … } Ger(int hana, int burees) { … } Ger(int hana, int burees, boolean shallasan) { … } Ger(int hana, int burees, boolean shallasan, Read more…

Errata for lecture slides for architectural views

Зунжин амарч эрч дүүрэн шинэ хичээлийн жилээ эхэлж буй бүх оюутнууддаа амжилт хүсье. Ингээд өмнөх семистерт орсон програм хангамжийн архитектур хичээлийн 6-р лекц буюу “Програм хангамжийн харагдацууд” гэсэн лекц дээр бид 4 үндсэн харагдац үзсэн билээ. 1. Мэргэжлийн харагдац 2. Статик харагдац 3. Суурилуулалтын харагдац 4. Ажиллах үеийн харагдац Үүний Read more…

SIT – Current scores

Програм хангамжийн архитектур хичээлийг дараах байдлаар үнэллээ. Өмнө нь 70:30 гэж байсан ч явцын дүн тааруу байсан тул явц 60 шалгалт 40 гэж дүгнэхээр шийдлээ. Явцыг дүгнэхдээ ирц:5, 3 даалгавар :5*3=15, явцын шалгалт:15, Бие даалт:20, Илтгэл:5 A21101=>34, A20861=>48, A21091=>57, A20921=>39, A20871=>53, A21001=>51, A20841=>46, A21051=>41, A21211=>19, A20971=>60, A21361=>39, A21311=>33 Явцын шалгалт Read more…

SA: Lecture 14 – Software testing & technical concepts

Лекц №14. Арван дөрөвдүгээр лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн тестийн үндэс буюу ямар тестүүд байдаг, хэзээ хэрхэн хийдэг талаар цухас үзлээ. Цаашид Програм хангамжийн чанарын баталгаа салбарт гүнзгийрүүлэн судлах боломжтой. Харин техникийн концептуудыг JavaEE буюу жава интерпрайс хувилбар дээр жишээ авч тайлбарлалаа. Яагаад томоохон системүүдийг ихэвчлэн .NET Read more…

SA: Practice – Software Architecture Document – Draft

Програм хангамжийн архитектур хичээлийн бие даалтад тусламж болгож архитектурын жишээ баримт боловсрууллаа. Энэхүү баримтыг маш бага хугацаанд тун яаруу гаргасан тул алдаа мадаг мөн дутуу зүйлс (TODO гээд шараар тэмдэглэсэн) бий тул ноорогийн хэмжээнд боловсруулсан гэж үзнэ. Гэвч оюутнууд та бүхэнд хугацаа бага үлдсэн тул байршууллаа. Програм хангамжийн архитектурын баримтын Read more…

SA: Lecture 12 – Architecture Analyse and Evaluation

Лекц №12. Арван хоёрдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн архитектурын шинжилгээг хэрхэн хийх, хэрхэн масс болон үзүүлэлтүүдийг (чанарын ба тоо хэмжээний) оруулж ирж програм хангамжийг үнэлэх талаар ярилцлаа.

The solution of exam1

КТМС-н явцын шалгалтын шийд. МТС-н явцын шалгалтын шийд. Энэ явцын шалгалт нь 2 зарчмуудын тодорхойлолт бичихээс өөр макро архитектурын сэдвүүдийг хамруулаагүй, цөөхөн даалгавартай, урт хугацаатай маш хялбар сорил байсан болно.