SA: Lecture 07 – Architecture principles

Лекц №7. Долоодугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал зарчмуудыг хэлэлцэн ярилцлаа. Анхааруулга! Энд тавигдаж байгаа лекцийн слайдууд нь лекцийн 50%-г орлож чадахгүй гэдгийг анхаарна уу!!!

SA: Lecture 06 – Architectural Views

Лекц №6. Зургаадугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал 4 харагдацуудыг (architecturial views) тайлбарлан ярилцлаа. Мөн өмнө нь түгээлтийн гэж аваад байсан deployment гэсэн үгийг суурилуулалтын гэж авахаар тогтлоо. Өмнөх слайдуудад засагдсан болно.