A Course on Software Architecture

Монголд очиж цахим хэл шинжлэлийн судалгааны төслөө барьж авч, базан хаяхаар шийдэж монгол явдаг юм билүү яадаг билээ гэж бодож байтал МУИС-н мэдээллийн технологийн сургуулийн захирал Ч. Лодойравсал анд тус сургуульд багшлах санал тавьснаар явахаар шийдэв. Програм хангамжийн инженерчлэл гэсэн хичээл заах санал өгсөн боловч тус сургуульд одоо ордог тул Read more…