Those who don’t ask stay dumb!

Сургуулийн өмнөх насныханд зориулсан Sesamstraße гэдэг Германы хамгийн алдартай цуврал байдаг юм байна. Үүний үндэс нь анх америкт 1969 онд тавигдсан боловч 1973 оноос эхлэн Герман Хамбүрг хотод шинэчлэн үргэлжлүүлж өнөөг хүргэжээ. Өнөөг хүртэл 2000 гаруй цуврал гарчихсан бөгөөд герман хэлээр ярьдаг орнуудад ихээхэн түгжээ. Эх сурвалж: http://en.wikipedia.org/wiki/Sesamstra%C3%9Fe Энэхүү киноны Read more…