Scrum vs. Waterfall

Сүүлийн үед төслийн удирдлагын талаар бие дааж жаахан судалж байна. Туршиж үзэх боломж хомс ч янз бүрийн аргуудыг нэлээд уншиж байна даа. За энэ гарчигт дурдсан 2 мэдээллийн системийн төслийн удирдлагын системийг дараах байдлаар харьцуулж болж байна. Шатар! Шатарын хөлөг нь технологи, биетүүд нь төслийн хөгжүүлэгчид, нүүдэл нь төслийн нэгж Read more…