Telescoping constructor pattern

Энэ нэрийг хараад зарим хүмүүс огт сонсоогүй байж болно. Нэрийг нь мэдэхгүй ч бүх программистуудын өдөр тутамдаа хэрэглэдэг паттерн. Доорх кодыг харна уу. Ger(int hana) { … } Ger(int hana, int burees) { … } Ger(int hana, int burees, boolean shallasan) { … } Ger(int hana, int burees, boolean shallasan, Read more…