Double encoding effect

Монголчуудын мэдээлэл авах гэж хамгийн их ордог сайт news.mn болов уу. Гэтэл сэтгэгдлийн модуль дээрээ гарч байгаа давхар кодчлолын асуудлаа шийдэхгүй олон жил явлаа. Энэ нь ютф-8 бичвэрийг дахин ютф-8-р кодлоход гардаг асуудал. Жишээлбэл: Давхар кодчлолын асуудал гэсэн үгийг дахин кодчлоход дараах хувилбар үүсэх бөгөөд “Б” хувилбар гэж нэрлэе. Давхар Read more…