Errata for lecture slides for architectural views

Зунжин амарч эрч дүүрэн шинэ хичээлийн жилээ эхэлж буй бүх оюутнууддаа амжилт хүсье. Ингээд өмнөх семистерт орсон програм хангамжийн архитектур хичээлийн 6-р лекц буюу “Програм хангамжийн харагдацууд” гэсэн лекц дээр бид 4 үндсэн харагдац үзсэн билээ. 1. Мэргэжлийн харагдац 2. Статик харагдац 3. Суурилуулалтын харагдац 4. Ажиллах үеийн харагдац Үүний Read more…