Keymap standard for mongolian script

За монгол бичгийн гарын стандартыг нэлээд олон мэргэжилтнүүдийн саналыг авснаар кирил гарын байрлалаа дагуулж хийхээр болов. Одоогоор анхан шатны нооргийг дараах байдлаар гаргасан байгаа болно. Саналаа та бүхэн сэтгэгдлээр оруулна уу. Тусгаж авмаар зүйлсийг аваад энд шинэчлээд тавиад байх болно. Үндсэн байрлал: Түүх: 0.01 хувилбар 0.02 хувилбар 0.03 хувилбар Шифттэй Read more…

Mongolian script keyboard layout for Windows XP

Сэтгэгдлээр хүмүүс Виста, 7-ны монгол бичгийн гарын драйверийг Windows XP дээр яаж суулгах вэ гэж хүсэлт гаргасны дагуу байрлалыг өөрчлөлгүй яг тэр чигээр нь суулгагч бэлтгэлээ. Үүнийг суулгасны дараа виндовсын стандарт сонголтод орж ирнэ. Гэхдээ MongolianScript, MonnBaiti зэрэг фонтуудыг суулгаж мөн usp10 файлыг шинэчлэх ёстой. Үүний тулд энэ файлыг татаж Read more…