ОпенОфисын шинэ баг

За өмнө ОпенОфисын орчуулгад тусламж хүсэж нийтэлсэн бичлэг маань хэргээ хийлээ. Англи, Солонгос, Герман улсад сурдаг болон ажилладаг нилээн хэдэн залуустайгаар шинэ баг бүрдлээ. Өнөөг хүртэл бид зөвхөн Glossary буюу нэр томьёогоо хянан шалгасан бөгөөд олон зуун өөрчлөлт хийлээ. Aspell -ээ ашиглан үг үсгийн алдааг шүүв. Ерөнхийдөө дүрмийн алдаа үлдээгүй Read more…