Mercurial vs SVN

Mercurial болон SVN-г харьцуулан тавив. Энэ 2-г харьцуулахад тийм ч тохиромжтой биш. Учир нь нэг нь тархмал нөгөө нь төвлөрсөн удирдлагын системүүд юм. Өөр өөрийн давуу дутуу талтай. Гэхдээ яагаад би өөрийн төслүүдээ тархмал систем рүү шилжүүлсэн бэ гэвэл түүнийг төвлөрсөн удирдлагатай хэлбэрээр мөн ашиглаж болж буй явдал. Мөн дотоод Read more…