Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

December, 2012Archive for

Those who don’t ask stay dumb!

Thursday, December 6th, 2012

Сургуулийн өмнөх насныханд зориулсан Sesamstraße гэдэг Германы хамгийн алдартай цуврал байдаг юм байна. Үүний үндэс нь анх америкт 1969 онд тавигдсан боловч 1973 оноос эхлэн Герман Хамбүрг хотод шинэчлэн үргэлжлүүлж өнөөг хүргэжээ. Өнөөг хүртэл 2000 гаруй цуврал гарчихсан бөгөөд герман хэлээр ярьдаг орнуудад ихээхэн түгжээ. Эх сурвалж: http://en.wikipedia.org/wiki/Sesamstra%C3%9Fe
Энэхүү киноны аяны үг нь:
Der, die, das (wer, wie, was – wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt, bleibt dumm!)
Тэр тэр тэр (хэн, яаж, юу – яагаад, юунаас, яагаад – Хэн асуугаагүй тэр тэнэг үлдэнэ.)
юм байна. 2 долоо хоногийн өмнө Chris Rupp-н Requirements-Engineering und Management номыг уншиж байтал, системд хамрагдагсдаас ярилцлага авах гэсэн гарчиг доор “Хэн асуугаагүй тэр тэнэг үлдэнэ!” гэсэн ишлэл гарч ирэв. Нэг их айхтар утга уянгын халилгүй энгийн боловч орой руу ортол хэлэв гэгчийн үлгэр адил санагдаад энд мартаагүй дээрээ тэмдэглэчихэв.