Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

March, 2014Archive for

Name table of some large numbers

Monday, March 24th, 2014

rraqgvoqo8

An advertising video for Bolor spellchecker

Friday, March 7th, 2014

BOLOR Spellchecker V1.2.1 is available

Tuesday, March 4th, 2014

БОЛОР алдаа шалгуурын 1.2 хувилбар ашиглаж байгаа хүмүүс дариухан 1.2.1 хувилбар руу шилжүүлнэ үү.
Учир нь 1.2-н Ворд плагин дээр нэгэн ноцтой алдаа илрүүлсэн тул бид төлөвлөөгүй 1.2.1 хувилбараар тухайн алдааг заслаа. Мөн үгийн санг шинэчилсэн болно.