Та хэрэв Үбүнтү хэрэглэдэг бол үүнийг мэдэж байгаа байх. Хэрвээ системээ шинэчлэх ч юмуу өөр хатуу диск залгах үед дискнийхээ UUID мэдэх хэрэг гардаг. Тэгвэл та:

sudo /lib/udev/vol_id /dev/шалгах диск (hdaX/hdbX/sdaX/sdbX ..) | grep UUID

тушаал хэрэглэж болно.

Categories: Линүкс

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *