Hand over the laboratory courses by email

Лабораторын ажлуудыг имэйлээр хураах болсноос хойш янз бүрийн гарчигтай олон имэйл ирэх болсон тул миний хувьд ялгаж салгах гэж нэлээд хүндрэл үүсэж эхэллээ. Тиймээс КТМС-н оюутнууд “CSMS_#Lab – Title” жишээлбэл: 3-3 дугаар лабораторын оюутан 5-р лабораторын ажлаа хураалгах боллоо гэхэд: “CSMS_3-3 – Lab5” гэсэн гарчигтайгаар илгээнэ гэсэн үг. Харин МТС-н Read more…

SA: Lecture 09 – Design Pattern 2

Лекц №9. Есдүгээр хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид зохиомжийн загваруудыг үргэлжлүүлэн Adapter, Bridge, Composite, Command, Mediator зэрэг зохиомжийн загваруудыг (Design pattern) үзлээ. Жишээг татаж авах. КТМС дээр Батзолбоо багш орсон байсан тул энэхүү лекц уншигдаагүй болно.

SA: Lecture 08 – Design Pattern 1

Лекц №8. Наймдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид зохиомжийн загварууд буюу design pattern тухай үзлээ. Үүсгэгч буюу creational pattern-с (abstract factory, builder8 …) жишээ авч тайлбарлав. Слайдыг шинэчлэн, жишээг хавсаргав. Жишээг татаж авах. КТМС дээр Батзолбоо багш орсон байсан тул энэхүү лекц уншигдаагүй болно.

SA: Lecture 07 – Architecture principles

Лекц №7. Долоодугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал зарчмуудыг хэлэлцэн ярилцлаа. Анхааруулга! Энд тавигдаж байгаа лекцийн слайдууд нь лекцийн 50%-г орлож чадахгүй гэдгийг анхаарна уу!!!

SA: Lecture 06 – Architectural Views

Лекц №6. Зургаадугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал 4 харагдацуудыг (architecturial views) тайлбарлан ярилцлаа. Мөн өмнө нь түгээлтийн гэж аваад байсан deployment гэсэн үгийг суурилуулалтын гэж авахаар тогтлоо. Өмнөх слайдуудад засагдсан болно.