SA: Lecture 06 – Architectural Views

Лекц №6. Зургаадугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал 4 харагдацуудыг (architecturial views) тайлбарлан ярилцлаа. Мөн өмнө нь түгээлтийн гэж аваад байсан deployment гэсэн үгийг суурилуулалтын гэж авахаар тогтлоо. Өмнөх слайдуудад засагдсан болно.

SA: UML 2.0 хэрэгслүүд

Дараагийн лекц UML 2.0 тул хэд хэдэн нээлттэй эх бүхий хэрэгслүүдийг дурдъя. Өмнө дурдсан 2 хэрэгсэл 1.4 стандартаар диаграммаа үүсгэдэг тул тохиромжгүй юм байна. 1. StarUML 2. BOUML 3. Eclipse UML2 Tools 4. Violet UML Editor Лицензийн асуудалгүйгээр төлбөртэй системүүд болох Enterprise Architect, together, rational, objecteering, magicdraw, visio зэргийг ашигладаг Read more…

SA: Lecture 03 – Software architecture design and development

Лекц №3. Гуравдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид том програм хангамжууд зөв байдаг эсэх, ерөнхий програмчлал ба нарийвчилсан програмчлал гэж юу болох энэ 2 програмчлалын хооронд гардаг асуудлууд, алдааны төрөл ба тэдгээрийн үр дагаврыг дүгнэн ярилцлаа.