Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

Posts Tagged ‘Програм хангамжийн архитектур’

SA: Lecture 12 – Architecture Analyse and Evaluation

Wednesday, April 25th, 2012

Лекц №12. Арван хоёрдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн архитектурын шинжилгээг хэрхэн хийх, хэрхэн масс болон үзүүлэлтүүдийг (чанарын ба тоо хэмжээний) оруулж ирж програм хангамжийг үнэлэх талаар ярилцлаа.

The solution of exam1

Monday, April 23rd, 2012

КТМС-н явцын шалгалтын шийд.
МТС-н явцын шалгалтын шийд.
Энэ явцын шалгалт нь 2 зарчмуудын тодорхойлолт бичихээс өөр макро архитектурын сэдвүүдийг хамруулаагүй, цөөхөн даалгавартай, урт хугацаатай маш хялбар сорил байсан болно.

SA – Examination – Attention to CSMS students

Thursday, April 12th, 2012

КТМС-н оюутнуудын анхааралд!!!
4 сарын 18-ны лхагва гаригт лекцийн цаг дээр явцын сорил авна гэдгийг анхаарна уу!

SA: Lecture 11 – Architecturial Styles

Thursday, April 12th, 2012

Лекц №11. Арван нэгдүгээр хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн архитектурын хэлбэрүүдийн талаар ярилцлаа.

Hand over the laboratory courses by email

Saturday, April 7th, 2012

Лабораторын ажлуудыг имэйлээр хураах болсноос хойш янз бүрийн гарчигтай олон имэйл ирэх болсон тул миний хувьд ялгаж салгах гэж нэлээд хүндрэл үүсэж эхэллээ. Тиймээс КТМС-н оюутнууд “CSMS_#Lab – Title” жишээлбэл: 3-3 дугаар лабораторын оюутан 5-р лабораторын ажлаа хураалгах боллоо гэхэд: “CSMS_3-3 – Lab5” гэсэн гарчигтайгаар илгээнэ гэсэн үг.
Харин МТС-н оюутнууд “SIT – Title” гэсэн гарчигтайгаар имэйлээ илгээнэ үү.
Би CSMS_#Lab болон SIT-р шүүлтүүр үүсгэсэн бөгөөд ингэж форматлаагүй имэйлүүд зөв хавтас руугаа орохгүй гэсэн үг.
Буруу гарчигласнаас болж зөв хавтас руугаа ороогүй тохиолдолд лабораторын ажлаа хураалгаагүйд тооцох болохыг анхаарна уу!!!

SA: Lecture 10 – Design Pattern 3

Saturday, April 7th, 2012

Лекц №10. Аравдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид Facade, Observer, MVC зохиомжийн загваруудыг үзлээ.
Жишээг татаж авах.

SA: Lecture 09 – Design Pattern 2

Saturday, April 7th, 2012

Лекц №9. Есдүгээр хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид зохиомжийн загваруудыг үргэлжлүүлэн Adapter, Bridge, Composite, Command, Mediator зэрэг зохиомжийн загваруудыг (Design pattern) үзлээ. Жишээг татаж авах.
КТМС дээр Батзолбоо багш орсон байсан тул энэхүү лекц уншигдаагүй болно.

SA: Lecture 08 – Design Pattern 1

Wednesday, April 4th, 2012

Лекц №8. Наймдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид зохиомжийн загварууд буюу design pattern тухай үзлээ. Үүсгэгч буюу creational pattern-с (abstract factory, builder8 …) жишээ авч тайлбарлав.
Слайдыг шинэчлэн, жишээг хавсаргав. Жишээг татаж авах.
КТМС дээр Батзолбоо багш орсон байсан тул энэхүү лекц уншигдаагүй болно.

SA: Lecture 07 – Architecture principles

Wednesday, March 21st, 2012

Лекц №7. Долоодугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал зарчмуудыг хэлэлцэн ярилцлаа.

Анхааруулга!
Энд тавигдаж байгаа лекцийн слайдууд нь лекцийн 50%-г орлож чадахгүй гэдгийг анхаарна уу!!!

SA: Solution for practice 01

Friday, March 16th, 2012

Эхний дасгалын ажлын хариу.
МТС-н оюутнууд энэ хариуг өөрсдийн хийсэнтэйгээ харьцуулаад өөрсдөдөө дүгнэлт хийнэ үү.