Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

Posts Tagged ‘Mongolian terminology’

Mongolian terminology project started

Tuesday, March 23rd, 2010

За нэгдсэн орчуулгын порталд Terminology төсөл үүсгэчихлээ. Ямар ч програм хангамжийн орчуулгын төслийг нэр томьёоны нэгдсэн сангүйгээр чанартай орчуулна гэдэг бараг бүтэшгүй зүйл. Энэхүү төсөлд одоогоор зөвхөн Гномийн нэр томъёог үүсгэн оруулсан бөгөөд цаашид ОпенОфис.орг, КДЭ-г нэмэх төлөвлөгөөтэй байна.
Бүх нээлттэй системүүдийг нэгтгээд нэг сан болгох гэснээ хамаагүй холих тийм ч зөв бус санагдаад тус тусад нь төсөл төслөөр нь нэмээд явсан нь дээр санагдлаа. Гэхдээ Гноме КДЭ зэрэг ойролцоо төслүүдийн нэр томьёог үүсгэхдээ мэдээж аль түрүүлж үүссэнээс нь аваад үүсгээд явах болно.