Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

Posts Tagged ‘outsourcing’

Translation of Outsourcing & Offshoring

Sunday, May 9th, 2010

Болор тольд хамгийн олон хайгдсан боловч олдоогүй үгсийн нэгээр outsourcing ба offshoring тодорсон байна. Тиймээс өнөөдөр ямар ч гэсэн нэг орчуулга заавал хийх хэрэгтэй юм байна гэж үзээд:
Outsourcing = Гаднын үйлдүүлэл гэж оноов.
Компанийн зарим хэсэг, үйлдвэрлэл, ажил, процессийг өөр компанид даатгах үйлдэл билээ.
Offshoring = Гадаад үйлдүүлэл гэж оноов. Offshoring нь өөр улсад оршин үйл ажиллагаа явуулдаг компаниар Outsourcing хийлгэх буюу компанийн зарим хэсэг, үйлдвэрлэл, ажил, процессийг хямд өртөгтэй гадаад улсад буй компанид даатгах гэсэн утгатай тул дээрх оноолтыг хийв. Тольд тухайн үгсийн тайлбарыг давхар хавсаргасан тул асуудал гарахгүй байх гэж үзлээ. Илүү оновчтой орчуулга танд байвал сэтгэгдлээр үлдээнэ үү.