Translation of Outsourcing & Offshoring

Болор тольд хамгийн олон хайгдсан боловч олдоогүй үгсийн нэгээр outsourcing ба offshoring тодорсон байна. Тиймээс өнөөдөр ямар ч гэсэн нэг орчуулга заавал хийх хэрэгтэй юм байна гэж үзээд: Outsourcing = Гаднын үйлдүүлэл гэж оноов. Компанийн зарим хэсэг, үйлдвэрлэл, ажил, процессийг өөр компанид даатгах үйлдэл билээ. Offshoring = Гадаад үйлдүүлэл гэж Read more…