A problem with BindingManagerBase && DateTimePicker control

Анх VS-2003 Architect дээр бичигдсэн, жилийн өмнө VS-2005 дээр шилжүүлэгдэн ажиллаж байсан програмыг VS-2008 руу шилжүүлтэл өгөгдлийн заагчийг нааш цааш (forward, backward) гүйлгэдэг функцүүд ажиллахгүй болчихов. Шинжээч (debugger) ямарч алдаа өгөхгүй, өвөрмөц боловсруулагчид (exception handler) ямар ч зүйл мэдэгдэхгүй байсан тул эх кодыг дэмий шахуу маш удаан ширтэж байж дараах Read more…