Segmentation fault problem with GCC compiler on linux

Хэл шинжлэлийн нэгэн судалгаа хийхээр С дээр нэгэн 35MB бичвэр файлыг уншиж 2800000 элемент бүхий тэмдэгт мөр массив зарлаад уншиж авах гэтэл “Segmentation fault” гэсэн алдаа өгөөд салдаггүй. Програм бол яг зөв бичигдсэн тул нэлээн гайхаад гар debug хийж эхлэв. Ингээд юу ч гэсэн HEAP/Stack ой дүүрсэн юм болов уу Read more…