Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

March, 2012Archive for

SA: Lecture 07 – Architecture principles

Wednesday, March 21st, 2012

Лекц №7. Долоодугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал зарчмуудыг хэлэлцэн ярилцлаа.

Анхааруулга!
Энд тавигдаж байгаа лекцийн слайдууд нь лекцийн 50%-г орлож чадахгүй гэдгийг анхаарна уу!!!

SA: Solution for practice 01

Friday, March 16th, 2012

Эхний дасгалын ажлын хариу.
МТС-н оюутнууд энэ хариуг өөрсдийн хийсэнтэйгээ харьцуулаад өөрсдөдөө дүгнэлт хийнэ үү.

SA: Lecture 06 – Architectural Views

Wednesday, March 14th, 2012

Лекц №6. Зургаадугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид архитектурын чухал 4 харагдацуудыг (architecturial views) тайлбарлан ярилцлаа.
Мөн өмнө нь түгээлтийн гэж аваад байсан deployment гэсэн үгийг суурилуулалтын гэж авахаар тогтлоо. Өмнөх слайдуудад засагдсан болно.

SA: Lecture 05 – UML2 Behavioral diagrams

Saturday, March 10th, 2012

Лекц №5. Тавдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид UML2-н харьцааны диаграммуудыг ярилцаж сэргээв.

SA: Lecture 04 – UML2 Structure diagrams

Saturday, March 10th, 2012

Лекц №4. Дөрөвдүгээр хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид UML2-н бүтцийн диаграммуудыг ярилцаж сэргээв.