Badral's personal blog
Интернет миний ертөнцийг хардаг цонх …

August, 2012Archive for

Errata for lecture slides for architectural views

Sunday, August 19th, 2012

Зунжин амарч эрч дүүрэн шинэ хичээлийн жилээ эхэлж буй бүх оюутнууддаа амжилт хүсье.
Ингээд өмнөх семистерт орсон програм хангамжийн архитектур хичээлийн 6-р лекц буюу “Програм хангамжийн харагдацууд” гэсэн лекц дээр бид 4 үндсэн харагдац үзсэн билээ.
1. Мэргэжлийн харагдац
2. Статик харагдац
3. Суурилуулалтын харагдац
4. Ажиллах үеийн харагдац
Үүний 1-р буюу Мэргэжлийн харагдац гэсэн нэршил дээр жаахан асуудалтай санагдлаа. Энэхүү мэргэжлийн харагдац гэдэг нь програм хангамжийн салбар талаасаа бус тухайн системийг хэрэглэх салбарын зүгээс тодорхойлсон бүтцийг хэлж буй хэмээн үзсэн билээ. Нэгэнт бид бизнес процесс, бизнес логик гэх мэт нэршил хэрэглэж байгаа тул Бизнесийн харагдац гэж авбал илүү тохиромжтой юм байна шүү. (Өнөөдөр өөрөө нэгэн интерпрайс системийн загвар гаргаж суугаад энэ үгийг гэнэт оллоо!)
Агуулгад нь бол ямар нэг алдаа байхгүй.