Сүүлийн үед Firefox-г minimize (и) хийх үед зөөврийн компьютер маань нэг бол шууд шинээр эхлээд нэг бол шинээр эхлүүлэхээс өөр аргагүй болоод xwindows-с гарчихаад байв. Хэрэглэгчийн протоколлыг үзтэл:

Oct 20 20:07:50 badaa-laptop dhcdbd: Started up.
Oct 20 20:07:53 badaa-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth0 for sub-path eth0.dbus.get.reason
Oct 20 20:08:56 badaa-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.reason
Oct 20 20:09:07 badaa-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.host_name
Oct 20 20:09:07 badaa-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.domain_name
Oct 20 20:09:07 badaa-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.nis_domain
Oct 20 20:09:07 badaa-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.nis_servers
Oct 20 20:09:07 badaa-laptop dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/wlan0 for sub-path wlan0.dbus.get.interface_mtu

алдаа өгсөн байв. Ингээд dbus, wlan manager, dhcdbd -с алдаа хайж гарлаа. Нэмэр болсонгүй. Гэтэл уржигдар санамсаргүй сүлжээний кабелаар холбогдоод сууж байтал энэ асуудал ахин гарав. Протоколл нь хэвээрээ. Ингээд алдааг firefox-с хайж эхлэв: Юуны өмнө миний сэжиг флэш тоглуулагч байсан тул flashplugin-nonfree -г устгаж оронд flash player 10-г adobe-н сайтаас авч суулгаж үзэв. Үүнээс хойш энэ асуудал арилав. Протоколл нь хаяа бичигдсэн харагдавч шинээр эхлэх, үхлүүт гацах гэсэн хүнд алдаа ямар ч гэсэн арилав. Танд бас ийм асуудал гарвал дараахыг хийгээрэй.

sudo apt-get remove –purge flashplugin-nonfree
wget http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_10_linux.deb
dpkg -i install_flash_player_10_linux.deb

Categories: Линүкс

2 Comments

MR · 2008/10/29 at 04:25

Embedded system гэж юу болох энэ талаар материал олж өгөөч Бадаа ахаа даруйхан байвал сайн байна

badaa · 2008/10/29 at 12:57

http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_system

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *