Monconv for MS office

Зарим нэг хүмүүсийн урьд нь хүсэж байсан хүсэлт болон Батзаяагийн хүсэлтийг биелүүлж сүүлийн 2 өдөр ажлаа тараад Monconv хөрвүүлэгч дээрээ жаахан сууж ямар ч гэсэн MS Word, MS Powerpoint, MS Excel дээр ажилладаг болгов. Маш яаруу бичсэн тул Вордоос өөр програм дээр туршсангүй. Зарим формат алдагдуулж байгаа харагдсан. Гэхдээ ямар Read more…