New integration code for Bolor dictionary

Хэрэв та Болор толийг өөрийн вэб хуудсанд холбохыг хүсэж байвал эсвэл хуучин кодыг хэрэглэн холбож байсан бол дараах шинэ HTML кодыг ашиглана уу. Энэхүү кодын хуучнаасаа давуу тал нь Хэмжээ бага. Зөвхөн ганц мөр код л оруулна. та вэбдээ арзайсан урт код оруулах шаардлагагүй. Уян хатан. Өөрийн вэбд тохируулан хэлбэр Read more…

Bolor dictionary can speak English now!

Болор толь Британи болон Америк аялгаар ярьдаг боллоо. Британи аялгаар нийт үгийн 90% америк аялгаар нийт үгийн 40% нь хэлэгдэхээр орууллаа. Мөнхүү компьютер уншсан, хүн уншсан үгсийг ард нь ялган зааж өгсөн болно. Цаашид холбоо үгс болон, жишээнүүдийн дуудлага нэмэгдэнэ. ДЭлгэрэнгүйг: http://www.bolor-toli.com/index.php?pageId=1 хаягаас уншина уу.