Дараагийн лекц UML 2.0 тул хэд хэдэн нээлттэй эх бүхий хэрэгслүүдийг дурдъя.
Өмнө дурдсан 2 хэрэгсэл 1.4 стандартаар диаграммаа үүсгэдэг тул тохиромжгүй юм байна.
1. StarUML
2. BOUML
3. Eclipse UML2 Tools
4. Violet UML Editor
Лицензийн асуудалгүйгээр төлбөртэй системүүд болох Enterprise Architect, together, rational, objecteering, magicdraw, visio зэргийг ашигладаг бол тэрхүү хэрэгслүүдээрээ UML диаграммуудаа гаргаж болно.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *