Лекц №4. Дөрөвдүгээр хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид UML2-н бүтцийн диаграммуудыг ярилцаж сэргээв.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *