Лекц №11. Арван нэгдүгээр хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн архитектурын хэлбэрүүдийн талаар ярилцлаа.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *