Лекц №13. Арван гуравдугаар хичээлийн лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн системүүдийн холболт, нэгтгэлийн тухай үзлээ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *