Болор толь шинэчлэгдлээ

За өнөөдөр болор толио шинэчиллээ. Гэхдээ туршилтын хувилбар хэвээр. Шалгагдаж байсан 5 000 орчим англи үг 20000 монгол үгийн тайлбартайгаар нэмэгдэж Болор толийн Англи толгой үг 84 815 -д Монгол толгой үг 154 342 -д хүрлээ. Нийт үгс 327 944 -д хүрлээ. Энэ нь англи+монгол гэсэн үгсийн тоо биш бөгөөд Read more…