Openoffice build failed

За бүтэн сайн өдөр Опенофисын монгол орчуулгаа оруулан опенофисоо шинээр build хийх гэж нилээн нухлаа. Платформоо доошлуулж хуучин хуучин хувилбар хэрэглэхгүй бол Ubuntu gutsy арай л шинэдээд болж өгдөггүй ээ. Эхлээд хөрвүүлж эхэлтэл 40 орчим минутын дараа hsqldb дээр тасарчихлаа. Тайланг нь хартал үсрээд л Java 1.5 хэрэглэх ёстой юм Read more…