Програм хангамжийн архитектур хичээлийн бие даалтад тусламж болгож архитектурын жишээ баримт боловсрууллаа.
Энэхүү баримтыг маш бага хугацаанд тун яаруу гаргасан тул алдаа мадаг мөн дутуу зүйлс (TODO гээд шараар тэмдэглэсэн) бий тул ноорогийн хэмжээнд боловсруулсан гэж үзнэ. Гэвч оюутнууд та бүхэнд хугацаа бага үлдсэн тул байршууллаа.
Програм хангамжийн архитектурын баримтын жишээ.
Нэлээн олон оюутан ганц хоёрхон класс зурчхаад учраа олохгүй яваад байгаа тул МТС дээр анх өгч байсан даалгавраас салган авч, хэргээр маш жижиг жишээ сонгож авсан болно.
Update: 2012.05.02
Сайжруулав. Хувилбар 04 болсон. Холбоос хэвээр.
Програм хангамжийн архитектурын баримтын жишээ.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *