Програм хангамжийн архитектур хичээлийг дараах байдлаар үнэллээ. Өмнө нь 70:30 гэж байсан ч явцын дүн тааруу байсан тул явц 60 шалгалт 40 гэж дүгнэхээр шийдлээ.
Явцыг дүгнэхдээ ирц:5, 3 даалгавар :5*3=15, явцын шалгалт:15, Бие даалт:20, Илтгэл:5
A21101=>34, A20861=>48, A21091=>57, A20921=>39, A20871=>53, A21001=>51, A20841=>46, A21051=>41, A21211=>19, A20971=>60, A21361=>39, A21311=>33
Явцын шалгалт өгөөгүй хүүхдүүд 0 оноогоор дүгнэгдсэн.


1 Comment

Oyutan · 2012/05/28 at 17:10

bagshaa 2 a20861 bn shde zow we

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *