ОпенМН шинэ вэб

За өнөөдөр ОпенМН холбооны шинэ вэбийг туршилтын шугамаар http://www.openmn.org хаягт тавьчихлаа. Энэ одоогоор бүрэн ажиллагаатай бус тул бүрэн тогтвортой ажиллах хүртэл хуучин вэбээ http://openmn.sf.net хаяг дээр нь үлдээчихлээ. Үнэндээ програмчлалын хувьд суурь нь дууссан ба вэб орчуулга, толь, нэр томьёо, үг түүгч, үг үсгийн алдаа шалгагчдыг сайжруулах тэдгээрийн өгөгдлийг бүрэн Read more…