Mongolian OpenOffice glossary is now online

За ОпенОфисын орчуулгад хэрэглэгдэж буй нэр томьёоны орчуулгыг ОпенМН холбооны вэб хуудсан дээр ил тавилаа. Аливаа програм хангамжийн орчуулгыг чанартай хийх нэг үндэс нь нэр томьёоны толь үүсгэн түүн дээрээ эхлэн ярилцаж тогтсон байх хэрэгтэй байдаг. Энэхүү нэр томьёог та үзэж түүн дотроос ухагдахуун хайж болохоос гадна хэрэв танд илүү Read more…