ГНОМЫН орчуулга онлайн орчуулгын системд орлоо

ОпенМН холбооны шинэ вэбийн хамгийн чухал сайжруулалтын нэг бол Вэбд суурилсан онлайн орчуулгын систем юм. Өнөөдөр энд ГНОМЕ-н ирээдүйд гарах хамгийн сүүлийн хувилбарын орчуулгын файлуудыг орууллаа. Та бүхэн хуучин вэб дээр бүртгэлтэй байсан бол түүгээрээ нэвтрэн бүртгэлгүй бол шинээр бүртгүүлэн нэвтэрч орчуулга хийх боломжтой. Өргөнөөр оролцон ирэх хувилбарт монгол хэлээ Read more…