Програм хангамжийн төслийн шинжилгээ

Өмнө Үүргийн дэвтэр гээч зүйл хийж байхдаа би системийн тодорхойлолт (Зорилгын дэвтэр байсныг солив) гээч зүйл хийх тухай дурдсан. Одоогоор өөрийнхөө төслийнхийг хийж дуусаагүй л байгаа. Өнөөдөр ганц нэг стандарт харж суугаад өмнө дурьдаж байсан Шаардлагын тодорхойлолтод хамаатай нэгэн зүйлийг зайлшгүй тэмдэглэх нь зүйтэй мэт санагдлаа. Германы DIN 69 905 Read more…