Үг зүйн талаар

Арван хэдэн жилийн өмнө үзсэн болоод тэрүү монгол хэлнийхээ үг зүйн дүрмийг сайн санадаггүй ээ. Үг зүйн шинжилгээ хийх үед дараах хүндрэлүүд гарав. Сэтгэгдэлд та бүхэн зааварчилгаа үлдээнэ үү. Үйл үгийн төрлөө 4 үндсэн бүлгээр авлаа. №1 Нэр үг №2 Үйл үг №3 Тэмдэг нэр №4 Үйлт нэр Өөр бүлэг Read more…